söndag 26 mars 2017

sharpest trialcourtplane

I have created one of the sharpest trialcourtsplane through history.
And numbers, property and money is in it

Jag har skapat en av de skarpaste rättegångsplanerna genom historien.
Och nummer, egendom and money är medräknade.

Richard Svanberg

måndag 13 mars 2017

Cinema Releases 20170313

Cinema Releases 20170313

Movies I've seen at the cinema or think is interesting to see ...

Filmer jag sett på bio eller tycker verkar intressanta att se...

20170310 Kong - Skull Island - Warner Bros - Legendary
                    Official - http://kongskullislandmovie.com/
                    Not allways a happy ending, more like sad one i guess
20170317 Beauty and the Beast - Disney

                    Official - movies.disney.com/beauty-and-the-beast-2017
                    One of my favorite disney in cartoon, sad they not change story, it will not                         be any suprises