torsdag 30 april 2015

Cinema Releases 20150430

Movies I've seen at the cinema or think is interesting to see ...

Filmer jag sett på bio eller tycker verkar intressanta att se...20150508 The Giver - The Weinstein Company
                    Official - http://thegiverfilm.com/
                    This sounds intresting, like the hunger games, Divinity themes
20150422 Avengers - Age of Ultron - Marvel Studios
                    Official - http://marvel.com/avengers
                    Always like Marvel movies, cant wait for next one

onsdag 29 april 2015

CMOS MEMS Loudspeaker & CMOS MEMS Microphone, simular model they use in RAMBO Microchip

This is a simular model, that they use in Rambo Microchip.
The Loudspeaker is a little bit larger, and even fits the ear.
RFID is CMOS Compatible, and a frequency connect them to "CMOS MEMS Loudspeaker" and "CMOS MEMS Microphone", wireless. Also can they use without RFID directly with a transceivers or Satellite Modem together with RFID.

Here is pictures with Some of this wireless CMOS MEMS Laoudspeaker and CMOS MEMS Microphones (front and behind side) and my finger.

All the best
Jan Azim Svanberg
0721881571

lördag 18 april 2015

RA Reciver Adress - TA Transmitter Adress & wireless

http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11_RTS/CTS

IEEE 802.11 RTS/CTS

From Wikipedia, the free encyclopedia

RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) is the optional mechanism used by the 802.11 wireless networking protocol to reduce frame collisions introduced by the hidden node problem. Originally the protocol fixed the exposed node problem as well, but modern RTS/CTS includes ACKs and does not solve the exposed node problem.

Frame Format[edit]

The RTS frame contains five fields, which are:
 1. Frame Control
 2. Duration
 3. RA (Receiver Address)
 4. TA (Transmitter Address)
 5. FCS
The CTS frame contains four fields, which are:
 1. Frame Control
 2. Duration
 3. RA (Receiver Address)
 4. FCS
The ACK frame contains four fields, which are:
 1. Frame Control
 2. Duration
 3. RA (Receiver Address)
 4. FCS
RA - Receiver Address indicating the MAC Address of the station that shall receive frame.
TA - Transmitter Address indicating the MAC address of the station which has transmitted frame.
FCS - Frame Check Sequence.
This protocol was designed under the assumption that all nodes have the same transmission ranges, and does not solve the hidden terminal problem. The RTS/CTS frames can cause a new problem called the exposed terminal problem in which a wireless node that is nearby, but is associated with another access point overhears the exchange and then is signaled to backoff and cease transmitting for the time specified in the RTS.
RTS/CTS is an additional method to implement virtual carrier sensing in Carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA). By default, 802.11 relies on physical carrier sensing only which is known to suffer from the hidden node problem.
RTS/CTS packet size threshold is 0–2347 octets. Typically, sending RTS/CTS frames does not occur unless the packet size exceeds this threshold. If the packet size that the node wants to transmit is larger than the threshold, the RTS/CTS handshake gets triggered. Otherwise, the data frame gets sent immediately.
IEEE 802.11 RTS/CTS mechanism could help solve exposed node problem as well, only if the nodes are synchronized and packet sizes and data rates are the same for both the transmitting nodes. When a node hears an RTS from a neighboring node, but not the corresponding CTS, that node can deduce that it is an exposed node and is permitted to transmit to other neighboring nodes.[1] If the nodes are not synchronized (or if the packet sizes are different or the data rates are different) the problem may occur that the exposed node will not hear the CTS or the ACK during the transmission of data of its neighbor.

torsdag 2 april 2015

Och resultat

And the results
So as you can see it. Peter has made a fool of himself.
Copy conditioned down my brain on a program, and made an application for me.
Taken on perhaps one of the larger debts in the world.
And the field itself.

And, and this puts me out again ...
is a bit tired and your method.

Så som man kan se det. Peter har gjort bort sig.
Copyerat ner min hjärna på ett program, och gjort ett program åt mig.
Tagit på sig kanske en av de större skulderna i världen.
Och fält sig.

Och och det här lägger jag ut igen...
är lite trött på och din metod.

Richard

Active RFID, aktiva taggarna har en egen strömkälla, aktiva taggar kan även sända högre spänningsnivåer tack vare deras inbyggda strömkälla och kan skapa en aktiv session med läsaren.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Frequency_Identification

summary

Radio Frequency Identification


Radio-frequency identification (RFID) är en teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och 
minnen som kallas för taggar.
De billigaste och enklaste varianterna har en väldigt enkel uppbyggnad och de består endast av ett unikt nummer som de kan sända ut några decimeter. Detta är den vanligaste sort som används idag. I denna typ av RFID-transponder har man all information lagrad i en databas. Posten där informationen finns lagrad är bunden till det unika id-numret. Denna enklare typ motsvarar i praktiken vanliga streckkoder. I nästa prisnivå är taggarna lite mer avancerade och har ett inbyggt minne som går att skriva till flera gånger, men minnet är ganska begränsat. Avläsaren består av ett oscillerande magnetfält som inducerar en tillräcklig spänning i antennen för att taggen ska kunna sända sitt innehåll. Taggen kan vara liten nog för att passa in i en vanlig prislapp, sättas in under huden på ett djur eller opereras in i människor för identifiering med hjälp av radiovågor.
De taggar som nämnts hittills är passiva men det finns även aktiva taggar. De aktiva urskiljer sig genom att till skillnad från de passiva, som har avläsaren som sin energikälla, istället har ett eget batteri. De är även fysiskt större och betydligt dyrare. De aktiva taggarna används för att kommunicera över större avstånd, till exempel på en container i en hamn.

Passiv RFID[redigera wikitext]

De passiva taggarna har ingen intern strömförsörjning. Taggen får tillräckligt mycket ström från läsaren för att kunna skicka ett svar. Detta tack vare att läsarens antenn genom induktion skapar en tillräcklig spänning i taggen. Antennen i passiva taggar är designad för att ta emot från inkommande signal och även skicka en utgående signal. Svaret från en passiv tagg är inte alltid bara ett idnummer utan kan vara mer komplext, till exempel information från ett integrerat minne.
Passiva taggar har kapacitet att läsas från 11 cm upp till 10 meter beroende på vilken standard man använder och även på hur omgivning ser ut. Tack vare att de passiva taggarna saknar inbyggd strömkälla kan de göras väldigt små och de är därför väldigt lätta att placera där utrymmet är begränsat, tex. under klistermärken eller hud.

Aktiv RFID, ARFID[redigera wikitext]

Till skillnad från passiva taggar så har de aktiva taggarna en egen strömkälla som används för att skicka information och driva dess komponenter. Kommunikation från aktiva taggar till läsare är mycket mer pålitligt än kommunikationer från passiva taggar. Detta tack vare att aktiva taggar kan skapa en aktiv session med läsaren. Aktiva taggar kan även sända högre spänningsnivåer tack vare deras inbyggda strömkälla, vilket underlättar vid placering exempelvis i en människa, eftersom signalen då ska passera bromsande material såsom vätskor. Nackdelen är istället att de är mycket större och dyrare att tillverka. Deras räckvidd kan sträcka sig upp emot flera hundra meter och batterierna som sitter i kan hålla upp emot 10 år. Man kan även integrera större minnen eftersom storleken inte har lika stor betydelse.
end summary
---
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Frequency_Identification

Active RFID tag send periodical ID-signal detect by satellite and have interrogator

http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification

summary
Radio-frequency identification (RFID) is the wireless use of electromagnetic fields to transfer data, for the purposes of automatically identifying and tracking tags attached to objects. The tags contain electronically stored information. Some tags are powered by electromagnetic induction from magnetic fields produced near the reader.

Tags


A radio-frequency identification system uses tags, or labels attached to the objects to be identified. Two-way radio transmitter-receivers called interrogators or readerssend a signal to the tag and read its response.

RFID tags can be either passive, active or battery-assisted passive. An active tag has an on-board battery and periodically transmits its ID signal.

Telemetry[edit]

Active RFID tags also have the potential to function as low-cost remote sensors that broadcast telemetry back to a base station. Applications of tagometry data could include sensing of road conditions by implanted beacons, weather reports, and noise level monitoring.[67]
Passive RFID tags can also report sensor data. For example, the Wireless Identification and Sensing Platform is a passive tag that reports temperature, acceleration and capacitance to commercial Gen2 RFID readers.
It is possible that active or battery-assisted passive (BAP) RFID tags, could broadcast a signal to an in-store receiver to determine whether the RFID tag (product) is in the store.
end summary
---
länk
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification

onsdag 1 april 2015

bud och hur jag lagt det

So here I have put it
If I get hold of my property.
If I get hold of my money, get my witnesses also hold of the money.
My entire sixth billion to be away, also my 12th billion, and so I continue with my 18th billion, if it needs ...
However, a billion is 1,000 million.
I have said that 2 million are my normal bid, for each one, for us who kept on, and dither testify awhile. And two million is nothing bad bid. For it is the bid in question.

But 2 million is after 3 years 4 Millions, and after Additional contents three years is 8 million, Additional contents after three years is 16 million, and so on. That is, if you increase the 30% per year is about 2.2 times the amount in 3 years, with a decent value, and if you do not have to use capital. And that is if you choose a decent fund one year.
Some have received higher and some lower amount, but my calculations are correct

And not only this.

Let's say you work for 50 years and has salary of 20,000sek per month, it gives
20000 * 12 * 50 = 12000000sek
Altså 12 million sek, it's a sum not going to if you do not check it.
6000 is rent and superficial 6000 is living.
When you put 8,000 per month
for and getting together 2000000 becomes 2000000skr / 8000 = 250 months
Thus 250/12 = 20.8 years. it goes a little faster with increased value,
But as I said 20 years.

Value increase of 2 million in hand, is a very good bid. And you are very many, and especially from Vänerborg, Gothenburg and Karlstad, I have not forgotten you.

But it is an offer, and there is a deal
You should like to testify to me or the kids or whatever feels important.
You will receive assets if I get hold of them in contracts or conviction, but you will testify even if there are no assets in reverse chop, but it's a good deal.
I have also increased the security of witnesses and facilitated them.

We are so many, everyone can use some of their vännner and protect up its witness.
We can use the aggressive racketeering.

Most of the info you need and sort out the situation on the blog

---
Så här har jag lagt det
Om  jag får tag i min egendom.
Om jag får tag i mina pengar, får mina vittnen också tag i pengar.

Hela min 6:e miljard ska bort, också min 12:e miljard, och så fortsätter jag med min 18:e miljard, om det behösvs...
Men en miljard är 1000 millioner.
Jag har sagt att 2 miljoner är mitt normala bud, till var och en, för oss som hållt på och vela vittna ett tag. Och två millioner är inget dåligt bud. För det är bud det handlar om.

Men 2 miljoner är efter 3 år 4 milljoner, och efter yttligare 3 år är det 8 millioner, efter yttligare 3 år är det 16 millioner, osv. Dvs om du ökar det 30 % per år är det ca 2.2 gånger beloppet på 3 år, med en hyfsat värde och om du inte måste använda kapitalet. Och det är om du väljer en hyfsat fond ett år.
Några har fått högre och några beloppet lägre, men mina beräkningar stämmer

Och inte bara detta.

Låt säga att man jobbar 50 år och har lön på 20000 per månad det ger
20000*12*50=12000000
Altså 12 millioner, det är en summa man inte kommer fram till om man inte kollar den.
6000 är hyra och ytligare 6000 är uppehälle.
Då lägger ni 8000 per månad
för och få ihop 2000000 blir det 2000000kr/8000=250 månader
Alltså 250/12 =20.8 år. det går dock lite snabbare med värdeökning,
Men som sagt 20 år.

Värdeökning på 2 miljoner i handen, är en väldigt bra bud. Och ni är väldigt många och speciellt från Vänerborg, Göteborg och Karlstad, jag har inte glömt er.

Men det är ett bud, och det finns en deal
Ni ska vilja vittna för mig eller barnen eller vad som nu känns viktigt.
Ni får tillgångar om jag får tag på dem i kontrakt eller fällande dom, men ni ska och vittna även om det inte blir några tillgångar är baklängesdealen, men det är en bra deal.
Jag har också ökat säkerheten på vittne och underlättat dem.

Vi är så pass många, var och en kan använda några av sina vännner och skydda upp sitt vittne.
Vi kan använda oss av aggresiv beskyddarverksamhet.

Den mesta info ni behöver för och reda ut situationen finns på bloggen

Richard