torsdag 2 april 2015

Och resultat

And the results
So as you can see it. Peter has made a fool of himself.
Copy conditioned down my brain on a program, and made an application for me.
Taken on perhaps one of the larger debts in the world.
And the field itself.

And, and this puts me out again ...
is a bit tired and your method.

Så som man kan se det. Peter har gjort bort sig.
Copyerat ner min hjärna på ett program, och gjort ett program åt mig.
Tagit på sig kanske en av de större skulderna i världen.
Och fält sig.

Och och det här lägger jag ut igen...
är lite trött på och din metod.

Richard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar