tisdag 29 oktober 2013

Text to speach

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php

Correct fun page, where different languages ​​and dialects are shown. And it is quite easy to add the width of the language difference, what I mean is that the same sentence sounds very different depending on the language you choose.

Rätt qul sida, där olika språk och dialeker visas. Och att det går ganska lätt att lägga in bredden på språkskillnad, vad jag menar är att samma mening låter väldigt olikt beroende på vilket språk man väljer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar