söndag 12 januari 2014

Rules


Rules


You should want to testify for me or the kids or whatever feels important.
You will receive assets if I get hold of them in contracts or judgment, but you will testify even if there are no assets are backwards part, but it's a good deal.
I have also increased the security on your witnesses, and facilitated them.


Ni ska vilja vittna för mig eller barnen eller vad som nu känns viktigt.
Ni får tillgångar om jag får tag på dem i kontrakt eller fällande dom, men ni ska och vittna även om det inte blir några tillgångar är baklängesdelen, men det är en bra deal.
Jag har också ökat säkerheten på era vittnen, och underlättat dem.

Richard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar