onsdag 4 maj 2016

Ja du!! en 5-åring kan nog förstå.

Yes you!!
Peter, you've made a fool of yourself on virtually everything, and so copiously on each topic.
On the economy, current, torture, attempted murder, xray, psychology, auditory spotlight, gas, number of years of imprisonment, persecution, population control, Rambo Microchip etc ... You have not exactly followed the UN Convention
I thought we would come together, but I think I lift while I drown you in the right.
You really made you dum Peter. You are not the best strategist or tactician, you are totally embarrassed Peter Sturesson. Now it's up to me.
Here I am, digital and genetic telepath, psychology, music, thoughts and engineering, economy, etc ...
I also wanted to post it here, just so you understand. Do you like role playing.
My intelligence can be dangerous, purely legal. I can explain fo a 5 year old.
Richard Jan A Svanberg

Ja du!!
Peter du har gjort bort dig på i princip allt, och så kopiöst på varje ämne.
På ekonomi, current, tortyr, mordförsök, xray, psykologi, audispotlight, gas, antal fängelseår, förföljele , befolkningskontroll, Rambo Microchip osv... Du har ju inte direkt följt FN konventionen
Jag trodde vi skulle dyka tillsammans, men jag tror jag lyfter medan jag dränker dig, i rätt.
Du har verkligen gjort bort dig Peter. Du är inte bästa strateg eller taktiker, du är helt bortgjord Peter Sturesson. Nu är det upp till mig.
Här är jag, digital och genetisk telepath, psykologi, musik, tankar och ingenjörskonst, ekonomi osv...
Jag ville också lägga ut det här, bara så du förstår. Gillar ni rollspel.
Min intelligens kan vara farlig, rent juridisk. Jag kan förklara fö en 5-åring.
Richard Jan A Svanberg
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar