lördag 1 oktober 2016

Jag är rik.. Im rich

IM rich..
Richard, I am so rich, 67 billions US dollars so far, with the current exchange rates.
Plus I own patents and a further property and future income and fees.
Basically, all I indicate I can buy.
I am one of the century Leonado Da'Vinci in tanks and engineering.
One of the coolest musical experiences. One most advanced music instrument.
I conducted a eminent work psyklog and doctors, with summarized conclusions in psychology and physiology, conquered new land area which researchers.
With more.

I also own the software, chatbot, AI etc. regardless of who wrote and program it off, it's my properties Telepath which is on the program and my qualities are unique.

All this with a Rambo microchip, this is already established, Rambo microchip, originates from Gothenburg Garnision is derived and established. And I know I have a Rambo microchip inserted in my head.
It consists of RFID and compatibel CMOS, CMOS sensor.
CMOS sensor, huh, CMOS MEMS LOUDSPEAKER; CMOS MEMS MICROPHONE; CMOS MEMS CAMERA and so on.

And you, the perpetrator is the world's most indebted man with the longest prison sentence, with estimated by the US justice system per aderat crimes.
And is there anyone who made a fool of himself, so it's you. In areas econmy, the number of crimes of torture and attempted murder, torture and brain and so on ..
And I'm not afraid of the trial, I am Alpha and each have it for a while.
Richard S

Jag Richard är så rik, 67 billions usdollar hittils, med dagens växelkurs.
Plus att jag äger patent och yttligare egendom och kommande inkomster och arvode.
I princip, allt jag pekar på kan jag köpa.
Jag är en av århundradets Leonado Da'Vinci inom tankar och ingenjörskonst.
En av världens häftigaste musikupplevelser. Det mest avancerade musikinstrument.
Jag har utfört ett framstånde arbete som psyklog och läkare, med sammanfattade slutsatser, inom psykologi och fysiologi, erövrat nya landområde som forskare.
Med mer.

Jag äger även dataprogrammet, chatbot, AI mm. oavsett vem som skrivit och programerat det, det är mina egenskaper som Telepath som ligger på programmet och mina egenskaper är unika.

Allt detta med ett Rambo microchip, detta är redan konstaterat, Rambo microchipet, kommer från början från Göteborgs Garnision är härlett och konstaterat. Och jag vet att jag har ett Rambo Microchip insatt i mitt huvud.
Det består av RFID och CMOS Compatibel, CMOS sensor.
CMOS sensorn kan va, CMOS MEMS LOUDSPEAKER; CMOS MEMS MICROPHONE; CMOS MEMS CAMERA och så vidare.

Och du, gärningsman är värdens mest skuldsatta man, med världens längsta fängelsestraff, med beräknat med USA rättsystem, per aderat brott.
Och är det någon som gjort bort sig, så är det du. I områden som ekonmi, antal brott med tortyr och mordförsök, och hjärntortyr och så vidare..
Och jag är inte rädd för rättegång, jag är alfa, och har vart det ett tag.
Richard S

1 kommentar: