torsdag 4 januari 2018

Blogginlägg 4/1-17

Blogginlägg 4/1-17

If their pass 17 year, so u can not rescue a person that have get injuries under/after that time. It is impossible and a little ridiculously to try.
And i already stand here with the responsibility. And  do not disappear if situation is solve, and even worse if situation not possible to solve, it could be a gravestone. I chose to continue.
I am the child with rights and shall have my assets and property.
And a man that not have had his own child yet, is still a child himself.
I will not Xray any more, and it will not bee/see anything on the pictures, and i dont shall/need not.
I protect my life, my dick, my telepathy, and my money, and possibility to free life and sex. Im aware of riscs, when it not anything on the pictures. And im not taking over any other titel after 17 years, they keep it, and i need to solve my situation.

Its a metal with no diffraction, light and sound pass right throught the material without notice it.

And someone have done a simulacrum about my person, it not correct, im nice, have never been sick, and im am a star, and a Hero

-----

Om det gått 17 år, så går det inte och rädda en person som fått skador under/efter den tiden. Det är omöjligt och lite löjligt.
Och jag står redan där med ansvaret. Och det försvinner inte för att situationen är löst, och det blir mycket dystert när den inte går att lösa, det kan bli en gravsten. Jag väljer och fortsätta.
Jag är barnet med rättigheter och skall ha mina tillgångar och egendom.
En man som inte fått barn än, är fortfarande själv ett barn.
Och jag skall inte röntga nåt mer, och det finns inte nåt på bilderna, och jag vaken skall/behöver inte.
Jag är rädd om mitt liv,min kuk, min Telepathskap och mina pengar och möjliheten till ett fritt liv och sex. Och är medveten om risker, när det inte finns nåt på bilderna. Och jag tar inte över någons titel efter 17 år, den får de  behålla, dessutom behöver jag lösa min situation.

Det är en metal utan diffraction, ljus och ljud passerar rakt igenom utan att upptäcka den.

Och någon har gjort en skenbild av min person, den stämmer inte, jag är fin, har aldrig vart sjuk och är stjärna och Hero.

Richard



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar