fredag 2 februari 2018

Black Panter 14 februari

Hej! Väntar ni med på Black Panter 14 februari det är så för mig med. Jag tror den är så välgjord.
Jag har höga förväntningar.

Passiv tortyr där tystnad och press är orsaken till dubbelt arbete för hjärnan då den knappt klarar arbete med samtal är torterarens fel. Det är press på 100- 120 ord per minut på var timme, det är konstant och svårt. Då handlar det om minneskomplikationer efter för mycket minnesanvändning.

---
Hey! Are you waiting for the Black Panther February 14th, that's the way for me. I think it's so well-made.
I have high expectations.

Passive torture where silence and pressure are the cause of dual work for the brain as it is barely able to work with conversation is the torturer's fault. There is pressure of 100-120 words per minute for every hours, it is constantly and difficult. Then it's about memory complications after too much memory usage.

1 kommentar: