söndag 2 juni 2013

Blogginlägg 20130602 update blogg

Det är väl dags att gå ut igen.
Har talat med Peter ett antal gånger på telefon.
Han förnekar brott, all kännedom om företag och rambo microochip.
Och min egendom och tillgångar, vill han inte ge mig, vill inte heller erkänna att han känner till det.
Jag har frågat om samarbete flera gånger, men han är inte intresserad.
För att vinna tid verkar han vara intresserad, men när det kommer till punkt har han flera gånger sagt nej.
Så det är väl bara och fälla honom då.
Jag vill ha min egendom och tillgångar.
Vi vet att det är ett RAMBO MICROCHIP ifrån Försvaret Sverige.
Jag känner också till att den kallas Audio Spotlight, jag har själv vart nere på Linköping Flygvapen museum, och lyssnat på deras sändning av riktat ljud med Ultrasound.
Och det är samma princip.


It is well time to go out again.
Talked to Peter a number of times on the phone.
He denies the offense, all knowledge of the company and rambo microochip.
And my property and assets, he does not give me, do not want to admit that he knows it.
I have asked for cooperation several times, but he is not interested.
To gain time, he seems to be interested, but when it comes to the point, he has repeatedly said no.
So, is it just and trap him then.
I want my property and assets.
We know there is a RAMBO MICROCHIP from Sweden's defense.
I also know that it is called Audio Spotlight, I have myself every down at Linköping Air Force Museum, and listened to their transmitting directional sound with Ultrasound.
And it's the same principle.

Richard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar