söndag 16 juni 2013

kryptering utdrag


PTS som numera är de som reglerar vår verksamhet har inte vad jag vet något uttryckligt förbud mot kryptering. Det enda de säger är att anropssignaler ska anges i början och slutet av QSOt samt med korta mellanrum under sändningen.

Det äldre reglelverket B:90 hade krav på att kommunikationen skulle ske i klartext.

Observera att D* inte är krypterat med avseende på att vara hemligt - vem som vill kan köpa utrustning och avlyssna trafiken.

Om några däremot började kryptera sina QSO:n med avsikten att inte kunna avlyssnas så gissar jag på att det kommer komma regler kring kryptering från PTS. Det med tanke på terrorhot och annan kriminell verksamhet.


Regelverken ligger på PTS hemsida under radio/amatörradio. De är dock splittrade över ett flertal styrdockument och svåra att tolka. Vill du verkligen veta så får du nog kontakta dem.

mvh
Bengt / KBW
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar