fredag 19 september 2014

Who cals who

A 50's people in this city confirms by saying that Peter Sturesson is the person calling different families in Linköping tonnårsflickor and offer them money, and create murder situation to me. Some have also said that Markus Sjölin calling people in Gothenburg and trying to arrange a murder situation to me.
Its my property, not your.

Ett 50 tal människor i den här staden bekräftar genom att berätta att Peter Sturesson är den person som ringer olika familjer i Linköping med tonnårsflickor och erbjuder dem pengar, för och skapa mordsituation på mig. Några har också sagt att Markus Sjölin ringer till personer i Göteborg och försöker ordna en mordsituation på mig.
Det är min egendom inte eran.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar