onsdag 25 februari 2015

My thoughts about things, advice u to read and handle...


Attempted murder

Peter Sturesson. They engage and exert peer pressure to create new groups that crude murder in my relationship circuit.

Steamy responsibility for the assassination attempt I spent with.

No, I'm not, and will notbe, and their title, do not go over to me after 15 years.
I've taken all the X-ray and the forms of X-ray, I would, and in time, ie, the first few years, and do not plan to take any new ones. I intend to be Telepath.
i have also a own brain, genetic, sex and life with 15 year on tortyrecamp, and handle, choice falls then so. I am also a child.
As I told you, alters time and events progress, and I does not really change what has happened, and I can not get it undone, and after 15 years, and I'll handle this carefully.

I'll make sure I get to the responsibility I have, and I can have children.
I'm not neutered.
And I will have a child, that dream I do not give up,

As you know, I RAMBO Microchip RFID chip, I have found in my head as proof, so I seem to have the clear evidence there. As RFID is CMOS compatibelt, and I know and it sits CMOS MEMS Speaker and CMOS MEMS Microphone in my head you can see from the picture I linked up. from:

Tuesday, December 23, 2014

Merry Cristmus gift - Best Photo of the Year 20140810 - Richard Svanberg

Rambo Microchip - RFID


And yes it's torture of the worst kind, both biological functions and brain torture. And thus it every tortured, and I can handle this, but it has taken 10 years and teach me handle the verbiage, which now exceeds 400 million (400 million) words, and I am Digital Genetic Telepath.

As you know, there are different ways and deal with life sentences, and they are quite many, and in so many different ways. I will not agree with the robbery and murder, not from anyone, not from Sweden. It is my property.

And I want my patents and property, unfortunately I need track my assets.

I know who you are Mattias, do not forget to answer the phone.
I know that RFID contains a Local Heather, these change biological functions, such as the heart, and I have not sign any medical document, then you stand for over 3000 assassination attempt.
And I want my torture materials, I have to say the exclusivity.

There ought to be some kind lifetime punishment,
I become hero, when I put to you, and I have a lot of topics to add.

I have some and add, and are tired they of going out against me.

I'm awesome.
And I am a TelpathHero

Richard Svanberg

/Svenska/

Mordförsök

Peter Sturesson. De anlitar och utövar grupptryck, att skapar nya grupperingar att rånmörda med i min relationskrets.


Angånde ansvar om de mordförsök jag vart med om.

Nej det är jag inte, och kommer inte och bli det, och deras titel, går inte över till mig efter 15 år.
Jag har har tagit alla röntgen och de former av röntgen jag skulle och i tid, det vill säga, de första åren, och planerar inte ta några nya. Jag ämnar vara Telepath.
Jag har och en egen hjärna, genetik, kön och liv med 15 år på tortyrläger, och ta hand om, valet faller altså åt så, efter de betingelser som finns. Jag är också ett barn.
Som jag berättat, förändrar tid och händelser förloppet, Och jag kan egenteligen inte ändra på det som hänt, och jag kan inte få det ogjort, och efter 15 år, så ska jag reda ut det här nogrant.

Jag ska se till att de blir till, det ansvaret har jag, och jag kan få barn.
Jag är alltså inte kastrerad.
Och jag kommer få ett barn, den drömmen ger jag inte upp,Som ni vet har jag RAMBO Microchip, RFID chip, jag funnit i huvudet som bevis, så jag verka ha det klara bevis där. Eftersom RFID är CMOS-compatibelt, och jag vet och att det sitter CMOS MEMS Speaker och CMOS MEMS Microphone i mitt huvud, Ni kan se på bilden jag länkat in. från:

tisdag 23 december 2014

Merry Cristmus present - Best Photo of the year 20140810 - Richard Svanberg

Rambo Microchip - RFID


Och ja det är tortyr, av värsta slag, både biologiska funktioner och hjärntortyr. Och har altså vart torterad, och jag kan hantera detta, men det har tagit 10 år och lära mig hantera ordflödet, som nu överstiger 400 millioner(400 000 000) ord, och jag är Digital och Genetisk Telepath.

Som ni vet finns det olika sätt och hantera livstidsstraff,och de är rätt många, och på så många olika vis. Jag kommert inte gå med på rånmord, inte från någon, å inte från Sverige. Det är min egendom.

Och jag vill ha mina patent och egendom, tyvärr måste jag spåra mina tillgångar.

Jag vet vem du är Mattias, glöm inte svara i telefonen.
Jag vet att RFID innehåller en Local Heather, dessa ändra biolgiska funktioner, som hjärtat, och jag har inte undertecknat några läkardocument, alltså står du för över 3000 mordförsök.
Och jag vill ha mitt tortyrmaterial, det har jag som sagt ensamrätt till.

Det borde vara nåt slags livstisds straff, jag blir hero, när jag sätter åt dig, och jag har en hel del ämnesområden till och lägga till.

Jag har en del och tillägga, och är trött på att de går ut mot mig.

Jag är fantastisk.
Och jag är en TelpathHero

Richard Svanberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar