tisdag 12 januari 2016

Local Heater Definitoin

Def Local Heater

Local Heater is one of the circuits on a RFID and could control different size current to different biological function in body, what biological function who assign current depends on what frequency who assign RFID from satellite.
The biological function could be example feet, calves, heart (cardiac) and so on. And the electronic torture, could be extreme pain and suffering, exhaustion-try, attempted to murder and so on.

Local Heater är en av kretsarna som sitter på ett RFID och kan styra olika storlek ström till olika biologiska funktioner i kroppen, vilken biologisk funktion som tilldelas ström beror på vilken frekvens som tilldelas RFID ifrån satelliten.

Det biologiska funktioner kan vara ex fötter, vader, hjärta osv. Och den elektroniska tortyren, kan vara allt från extrem smärta, utmattningsförsök, mordförsök osv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar