tisdag 2 juli 2013

Blog Post 20130703-2This is a bit tricky Peter

You try to own my life, and say you think you are I, and that we shall to swap place.
And I'll take your place and take your punishment, no I will not take Ure penalty, so it is like this, things that make me angry.
I mean I have the right to my own life, and to have the freedom I am entitled to, and actually my properties, assets and property with. It really is this kind of information I get.
I am writing this before the July 4


Det här är lite knepigt Peter

Du försöker äga mitt liv, och säger att du tror du är jag, och att vi ska byta plats.
Och att jag ska ta din plats och ta ditt straff, nej det skall jag inte ta ditt straff, det är alltså sån här saker som gör mig förbannad.
Jag menar att jag har rätten till mitt eget liv, och ska ha den friheten jag har rätt till, och faktiskt mina egenskaper, tillgångar och egendom med. Det är verkligen sådana här uppgifter jag får.
Jag skriver detta inför 4 juli

Richard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar