måndag 8 juli 2013

Blog Post 20130708 - Hearing test frequency

Blogginlägg Hörseltest frekvens

Länk

http://www.youtube.com/watch?v=h5l4Rt4Ol7M


Vad jag tänkte på var att människan vanligtvis inte naturligt hör över 20000Hz med örat, testa ni och kolla vad ni har via länk...
Värdena som örat kan uppfatta ligger mellan mellan 20Hz och 20000Hz, dessa kan dock variera något.
Ljudvågor människan kan höra har övre frekvens gräns på 20.000 hertz. Någon högre än så och ljudet blir ultraljud, ohörbart för våra öron.
Vad som bör tilläggas är att det är våra öronhår som uppfattar mellan dessa gränser, vad gällande ultraljud så med rätt modellering så kan antingen hörselkanalen eller hjärnan direkt översätta ultraljud akustisk pulsvåg konverteras till elektriska signaler som förs till öronsnäckan. Och det blir på så vis hörbart som mänsklig röst.

What I thought of was that people usually do not naturally hear over 20000Hz with ear, test you and see what you have been through a link...
The values ​​that the ear can perceive is between between 20Hz and 20.000 Hz, these may vary slightly.
Sound waves humans can hear have a high frequency limit of 20.000 hertz. Any higher than that and the sound becomes ultrasonic, inaudible to our ears. 
What should be added is that it is our ear hairs that perceives between these limits, what current ultrasound so with proper modeling can either external auditory canal or brain directly translate ultrasonic acoustic pressure wave is converted to electrical signals applied to the cochlea. And it is in this way that audible human voice. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar