tisdag 2 juli 2013

Inlägg 20130703

Will update my Swedish written blog posts into English so the update will be slightly different.
And the reason I put up frequency, L-band and Frequenzband is that they are useful information to RAMBO Microchip.

Ska uppdatera mina svensk skrivna blogginlägg till engelska så uppdateringen blir något annorlunda.
Och anledningen till att jag lagt upp Frekvens, L-band och Frequenzband är att de är användbara uppgifter till RAMBO Microchip.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar