måndag 27 maj 2013

04042011 Blogginlägg


04042011 Blogginlägg


04042011 Blog Post
Negative, and finally, I can figure out why.
Excerpt from August 5, 2010 and04042011 Blogginlägg
Negativt, och slutligen, jag kan räkna ut varför.
Utdrag ur 5 Aug 2010 och
Blogg inlägg Human right 5 Aug 2010

Rights and human value, I also have one.
I can not become it, I've struggled with about anything in over 3000 days. And they have the VOICE thwarted over a thousand attempts and ruined them with cowardice and ignorance from people every time.
Because I've actually where professionals sometimes and not won.
I ought to have done it sometime.
Thus, it is, and that it goes not over.
Richard


Rättigheter och mänskligt värde, också jag har ett.
Jag kan inte bli den, jag har kämpat med vadsomhellst i över 3000dagar. Och de har med VOICE motarbetat över tusen försök och förstört dem med feghet och okunnighet från befolkningen varje gång.
För jag har faktiskt vart proffs ibland och inte vunnit.
Jag borde ju klarat det nån gång.
Det är alltså de, och det det går inte över.
Richard
Blogg inlägg 5 aug 2010

My deal should apply, return my deal where they should be.
Richard


Mina deal bör gälla, lägg tillbaka mina deal där de ska vara.
Richard
Kommentarer(49)
2011-04-04 03:32 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar