måndag 27 maj 2013

Blogg inlägg 31 Juli


Blogg inlägg 31 Juli

Something I think is wrong, should be changed.
Rambo Microchip
That should be my rights and opportunities that are emerging as strong leading argument now is that in some cases they may not be indicative, but under pressure, the others presented arguments that are so performed that the entire situation is wrong.
My argument should apply first. When it's the way it is. Recession, creating arguments that were used from the beginning.
As if they are trying to free themselves by falsely put over a debt or for me to have had it a long time and actually possess continue it. Example if they torture someone and then he makes a mistake because he was tired, and they continue to constantly talk back, and he commits a new and claims he is not fix their task nicely and quickly, as he should do, and tell of all errors as if it visit the tortured who committed them.
They are simply trying to wash their reputation by talk back to the tortured if mistake to say that they created these bad condition. Then they committed the offense and is liable, and to be folded.
Richard


Något jag tycker är fel, bör ändras.
Rambo Microchip
Det borde vara mina rättigheter och möjligheter som förs fram som starka ledande argument, nu är det i vissa fall som om de inte får vara vägledande, utan att under press har de andras framfört argument som är så framförda att hela situationen är felaktig.
Mina argument borde gälla först. När det är så det är. Tillbakagång, skapa argumenten som var använda från början.
Som om att de försöker fria sig genom att falskt sätta över en skuld eller på mig efter att haft den en lång tid och egenteligen fortsätter ha den. Exempel om de torterar någon och han sedan begår ett misstag för han blev trött, och de fortsätter konstant käfta, och han begår ett nytt och hävdar att han är inte fixar sin uppgift snyggt och snabbt, som han borde göra, och berättar om alla fel som om det vart den torterade som begick dem.
De försöker helt enkelt tvätta sitt rykte genom att käfta på den torterade om misstag utran att säga att de skapat dessa dåliga förhållande. Då har de fortfarande begått brottet och är skyldiga, och ska fällas.
Richard
Kommentarer(2)
2010-07-31 21:34 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar