söndag 26 maj 2013

Blogg


Blogg 20130526
Blogg inlägg!
Sätt in ett inlägg med kommentar!
Idag vet vi med säkerhet att det är ett R.A.M.B.O. Microchip

Eng. translation
Blog posts!
Put in a sign whith comment!
Today we know with certainty that it is a R.A.M.B.O. Microchip

Richard Jan A Svanberg
Mobil
0721881571
+46 721881571

19780614-5632


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar