måndag 27 maj 2013

Blogg inlägg 24 juli


Blogg inlägg 24 juli
Blog posts

This is how we constuct and set it up.
We witness the before and after he can get a child as long as he even understand that he could get them.
We witness in now and when, whatever happens.
Blackmailers like we do not.
And he understands his child. With the life he demands and testify.
It's been ten years and it may take a while longer. For me it is important to testify in. I've made it this far and then I can manage for a while towards .
It's actually me who visit and created this.
I am the owner of digital and genetic telepathmaterial, files, and developing skills another one my program.
United Nations Convention § 1;
European Convention § 1.
The Constitution Act § 18.
And I would have felled them.
Day and night.
Exceeds 5000 visitormanagement
Richard Svanberg


Blogg inlägg
Så här lägger vi det.
Vi vittnar in före och efter han kan få ett barn så länge han ens förstår att han kunde få dem.
Vi vittnar in nu och när, vad som än händer.
Utpressare gillar vi ej.
Och han förstår sitt barn. Med den tillvaron kräver han och vittna.
Det har gått tio år och det kan gå en tid till. För mig är det viktigt och vittna in. Jag har klarat mig så här långt och då klarar jag mig ett tag till.
Det är faktiskt jag som vart med om och skapat det här.
Jag är ägare till digitala och genetiska telepatmaterialet, filer, och utvecklingkunskaper till mitt program.
FN konventionen 1§ ,
EU konventionen 1§.
Regerinsformen  18§.
Och jag vill ha fällt dem.
Dag och natt.
Passerat 5000 visitor
Richard Svanberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar