måndag 27 maj 2013

Blogginlägg 10okt10

Blogginlägg 10okt10

Entries 10okt10
The magic date and time 101010 10.10 passed today.
The hospital may not perform any tests on me today, not under duress. No it will not.
And the reason I can go on the business project is that, when I know for sure that I get my children. I want at least 50%and everything typed in my name.
However, I own apparently more than 50%.
U.S. $ 700 billions
10000skr/ord (swedish crowns = skr)
Material Safety and fees. Artvalue.
Richard Svanberg


Blogginlägg 10okt10
Det magiska datum och klockslaget 101010 10.10 passeras idag.
Sjukhuset får inte utföra några undersökningar på mig idag, inte under tvång. Nej det får de inte.
Och anledningen till att jag kan gå på företagsprojektet är att, jag då säkert vet att jag får mina barn. Jag vill ha minnst 50%, och allt skrivit i mitt namn.
Dock äger jag tydligen mycket mer än 50%.
US $700 billions
10000kr/ord
Materialvärde och arvode. Artvärde.
Richard Svanberg
2010-10-10 15:47

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar