måndag 27 maj 2013

Blogginlägg 7 Okt 2010


Blogginlägg 7 Okt 2010

Entries for October 7, 2010
Ok all of you who checked in VBG SMS, yesterday, the worst is over, it was serious. Thus, not shock treatment.
The hospital has tried and seize me.
So that I come out to you what is what. A little more stable existence then.
Richard S


Blogginlägg 7 Okt 2010
Ok alla ni i VBG som kollat SMS, igår, det värsta är över, det var dock allvarligt. Alltså inte chockbehandling.
Sjukhuset har dock försökt och lägga beslag på mig.
Så att jag kommit ut till er vad som gäller. Lite stabilare tillvaro alltså.
Richard S
Kommentarer(7)
2010-10-07 13:49 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar