måndag 27 maj 2013

Microchip-implantat och Mind Control förekommer även i Sverige


Microchip-implantat och Mind Control förekommer även i Sverige
http://www.politiken.biz/microchipimplantat.htm
 7.8.2004

Skrivet av med.dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde,
fd chefsläkare i Finland, 6 december 2000

Denna originalartikel finns publicerad i den 36 årgången av den finskspråkiga tidningen SPEKULA

Norbert Weiner publiserade år 1948 en bok "Cybernetics" och definierades som en neurologisk kommunikations- och kontrollteori som redan användes inom snäva cirklar vid den här tiden. Yoneji Masuda, "informationssamhällets fader" uttryckte sin oro år 1980 över att vår frihet är hotad på Orwellianskt sätt genom sybernetisk teknologi och totalt okänd för de flesta människor. Denna teknologi sammanlänkar människornas hjärnor via implanterade microchips med satelliter som kontrolleras med tillhjälp av på marken baserade superdatorer.
Det första hjärnimplantatet skedde 1974 i staten Ohio i USA, men också i Stockholm i Sverige. Hjärnelektroder sattes in i hjärnan på bebisar år 1946 utan att dess föräldrar kände till detta. Under 1950- och 60-talen satte man elektriska implantat i hjärnan hos människor och djur, speciellt i USA, för att undersöka beteendemodifikationer, och för att undersöka hjärnans och kroppens funktioner. Mind control (MC) metoder användes i ett försök att förändra det mänskliga beteendet och attityder. Att utöva kontroll över hjärnans funktioner blev ett av militärens och underrättelsetjänstens mål.
För trettio år sedan kunde man se dessa hjärnimplantat vid röntgentagningar och de hade då en storlek på 1 cm. Senare minskades dess storlek till storleken av ett risgryn. De tillverkades av silicon, senare även av gallium arsenid. Idag är de tillräckligt små för att sättas in i nacken eller i ryggen, men även intravenöst på olika ställen i kroppen under en operation. Idag är det i det närmaste omöjligt att upptäcka eller avlägsna dem.
Det är tekniskt möjligt för varje nyfödd babis att bli injicerad med ett sådan microchip, som sedan kunde fungera som identifiering av personen för resten av hans eller hennes liv. Sådana planer har man i största hemlighet diskuterat om i USA utan att man har hört med allmänheten om man ska lösa frågan om privatlivet.
I Sverige gav statsminister Olof Palme tillstånd år 1973 till att man satte in implantat hos fångar och Datainspektionens fd chef Jan Freese påstod att patienterna på åldringssjukhem hade blivit implanterade redan sedan mitten av 1980-talet. Tekniken finns beskriven i den svenska statsrapporten 1972:47 "Statens officiella Utredninger (SOU).
Människor som fått implantat kan följas vart som helst. Hjärnans funktioner kan styras av superdatorer och de kan även ändra dess frekvens. Som försökskaniner i hemliga experiment har man använt sig av fångar, soldater, mentalpatienter, handikappade barn, döva och blinda, homosexuella, ensamstående kvinnor, åldringar, skolbarn, och varje grupp betecknas som "marginell" av dessa elitens forskare. Publiceringen av uppgifter om att man använt sig av fångar från Utah statsfängelse, till exempel, har varit chockerande.
Dagens microchipsimplantat är idag lågfrekventa radiovågor som träffar dem. Med hjälp av satelliter kan den implanterade människan upptäckas var han/hon än befinner sig i världen. Sådan teknik använde man sig bland annat i Irakkriget, och enligt dr Carl Sanders, som inventerade den som gjord för underrättelsetjänstens ingripande (IMI) har dessa injicerats i människor. (Tidigare under Vietnamkriget, injicerades soldaterna med ett Rambo chip, vilket hade till uppgift att minska på adrenalintillförseln i blodomloppet). Denna 20 miljarder bits/sek superdator som finns vid USAs National Security Agency (NSA) kunde nu "se och höra" vad soldaterna upplevde på slagfältet med ett mottagningssystem (RMS).
När ett 5 micromillimeter stort chip (diametern för ett hårstrå är 50 micromillimeter) placeras i ögats synnerv, registrerar det nervimpulser från den del av hjärnan som är centrum för lukt, syn och röst hos en implanterad person. När man väl en gång blivit överförd och sparad på en dator, kan dessa neuroimpulser riktas tillbaka till människans hjärna via det microchip som finns. Om man använder sig av en landbaserad dator (RMS) kan man sända elektromagnetiska budskap (kodade som signaler) till nervsystemet och påverka dess mål. Med sådana RMS chips kan friska personer fås att se hallusinationer och höra röster inne i sitt huvud.
Varje tanke, reaktion, hörsel och visuell observation förorsakar ett antal neurologiska potential. Man kan nu genom elektromagnetiska fält styra tankar, bilder och röster. Stimulering med elektromagnetism kan därför förändra en persons hjärnvågor och förorsaka muskulär aktivitet genom att förorsaka smärtsamma muskelkramper i avsikt att utföra tortyr.
NSAs elektroniska system kan simultant följa och behandla miljontals människor. Var och en av oss har en unik bioelektrisk resonansfrekvens i hjärnan på samma sätt som vi alla har unika fingeravtryck. Med elektromagnetisk frekvens (EMF) kan hjärnan kodas helt, genom att man sänder in elektromagnetiska signaler till hjärnan och får det att låta som röster eller synvillor hos den det berör. Det här är en form av krigsföring. USAs astronauter blev implanterade innan de sändes upp i rymden så att deras tankar kunde följas och deras känslor kunde registreras dygnet runt.
The Washington Post rapporterade i maj 1995 att prins William av Storbritannien hade fått ett implantat vid 12 års ålder. Ifall att han skulle bli kidnappad, kunde radiovågor på en speciell våglängd träffa hans microchip. Dessa signaler från microchippet kunde sedan sändas genom en satellit till en dataskärm hos polishögkvarteret där man kunde följa prinsens alla rörelser. Han kan därför lokaliseras varsomhelst på jordklotet.
Massmedierna har inte rapporterat om att en persons privatliv förstörs för resten av hans eller hennes liv med ett implantat. Han/hon kan manipuleras på många olika sätt. Genom att använda sig av olika frekvenser, kan den hemliga kontrollanten förändra personens känsloliv. Han/hon kan göras aggressiv eller passiv. Sexualiteten kan påverkas.
Man kan alltså tillverka en verklig rymdsoldat. Denna hemliga teknologi har använts av militaren speciellt inom NATO-länderna sedan 1980-talet utan att varken vanliga människor eller akademiken har hört talas om detta.
NSAs underrättelsesignalgrupp kan ta emot information från mänskliga hjärnor genom att gå in på 3,50HZ, 5 milliwatt. Experiment på fångar har gjorts i Göteborg i Sverige och i Wien i Österrike. På initiativ av USAs senator John Glenn har man diskuterat i januari 1997 om faran med att utsätta allmänheten för olika strålningar. Genom att angripa människors hjärnfunktioner genom elektromagnetiska fält och strömningar (från helikoptrar och flygplan, satelliter, från parkerade paketbilar, från närliggande hus, telefonstolpar, elektriska trådar, mobiltelefoner, TV, radio etc) utgör dessa ett strålningsproblem som borde hänskjutas till de i demokratisk ordning valda regeringsmedlemmarnas kroppar.
Förutom detta elektroniska MC har man även utvecklat kemiska metoder. Sinnesförändrande droger och olika luktande gaser kan inverka negativt på hjärnans funktion. Sådana ämnen kan lätt sprutas ut i luften i tunnlar eller i vattenrör. Bakterier och virus har också testats på det här sättet i flera länder.
Är vi redo för att robotisera en hel mänsklighet och fullständigt eliminera deras privatliv, inklusive frihet att tänka? Hur många av oss vill bli inkräktade i våra privatliv, där även våra allra hemligaste tankar kunde utläsas av Big Brother? Idag finns teknologin för att man ska kunna införa en totalitär Ny Världsordning. När våra hjärnfunktioner redan är sammankopplade med superdatorer, då är det redan för sent att protestera. Denna behandling kan endast undvikas genom att man upplyser allmänheten, använder sig av tillgänglig litteratur och biotelemtri och information som byts vid internationella kongresser.

Kommentarer(15)
2010-05-02 11:16 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar